18.Pulse sensor with sms alert

Projek arduino Pulse sensor with sms alert  ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat kepada penjaga pesakit bahawa kadar denyutan nadi adalah terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:


Video Projek:

Block Diagram:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...