Thursday, 28 April 2016

22.Wireless Grass Cutter

Projek Wireless Grass cutter atau mesin rumput remote ini adalah bertujuan untuk memotong rumput tanpa perlu berada di kawasan panas terik.Ia dapat dikawal hanya dengan menggunakan remote

Gambar Projek adalah seperti dibawah:

Video Projek:

Block Diagram:
Senarai Komponen:
1-JUMPER CABLE (MALE-MALE)--------------(QTY: 1)- KLIK SINI
2-JUMPER CABLE (MALE-FEMALE)----------(QTY: 1)- KLIK SINI
3-JUMPER CABLE (FEMALE-FEMALE)------(QTY: 1)- KLIK SINI
4-BATTERY 12V--------------------------------------(QTY: 1)- XXXXXX
5-ARDUINO UNO-----------------------------------(QTY: 1)- KLIK SINI
6-EXTENDER----------------------------------------(QTY: 1)- KLIK SINI
7-RESISTOR 10KOHM------------------------- --(QTY: 4)- KLIK SINI
8-RF REMOTE------------------------------------ --(QTY: 1)- KLIK SINI
9-RF RECEIVER-------------------------------------(QTY: 1)- KLIK SINI
10-POWER JACK------------------------------------(QTY: 1)- KLIK SINI
11-MOTOR DRIVER---------------------------------QTY: 1)- KLIK SINI

Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...