4.Postbox system with buzzer alert

Projek elektronik postbox ini adalah bertujuan untuk membunyikan buzer apabila terdapat surat di dalamnya dan pengguna akan mematikan bunyi buzzer tersebut apabila sudah selesai mengambil surat tersebut.

Gambar Projek adalah seperti di bawah:Berikut adalah videonya:


Block Diagram adalah seperti di bawah:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...