120-Fingerprint Attendance

Projek elektronik fingerprint attendance ini adalah suatu sistem yang dapat mengesan kehadiran pelajar dengan menggunakan fingerprint.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:Video Project:
Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...