131-Wireless Robot Arm

Projek elektronik ini adalah suatu sistem robot arm yang dapat dikawal tanpa wayar dengan hanya dikawal pada button controller sahaja.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:
Video Project:
Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...