149-SMS Keybox System

Projek ini adalah suatu sistem pengurusan kunci banggunan yang dapat memudahkan pekerja pihak pengurusan mengetahui orang yang telah meminjam dan yang sudah memulangkan kunci.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:Video Project:Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...