156-Hand Tester

Projek ini adalah suatu alat yang dapat menguji kekuatan seseorang pesakit tangan dengan melihat proses kekuatan tangan mereka setelah menjalani pelbagai terapi pemulihan tangan.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:
Video Project:
Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...