163-Gesture Car Robot

Projek ini adalah suatu sistem kawalan robot yang hanya menggunakan kawalan daripada tangan pengguna sahaja.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:
Video Project:
Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...