Thursday, 13 June 2019

168-RFID Phone Charging Locker

Projek ini adalah suatu sistem mengecas telefon menggunakan RFID.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:
Video Project:

Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...