174-Dim Load SMS

Projek ini adalah sebuah projek elektronik yang dapat mengawal bebanan kecerahan lampu dan speed kipas dengan menggunakan sms daripada telefon pengguna.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:
Video Project:


Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...