193-Shoe Dryer With Motor

Projek ini adalah suatu sistem projek elektronik pengeringan kasut yang digunakan untuk pengguna. Ini dapat menjimatkan masa pengguna darisegi mengeringkan kasut.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:Video Project:
Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...