196-Wireless Helmet

Projek ini adalah sebuah projek elektronik yang dapat memberi tambahan keselamatan kepada penguna yang motosikal. Antara switch signal dan lampu signal dihubungkan secara wireless. Apabila pengguna memberikan signal, led lampu pada helmet akan menyala mengikut direction yang ditentukan oleh pengguna.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:
Video Project:Block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...