102-Bluetooth + Switch Light Dim


Projek ini adalah bertujuan untuk mengawal kecerahan lampu dirumah hanya dengan menggunakan kawalan aplikasi daripada telefon. 

Gambar Projek adalah seperti dibawah:Video Project:


block Diagram:


Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...