103-Keypad Hostel


Projek elektronik keypad hostel adalah bertujuan untuk memudahkan warden asrama mengawal lampu/ peralatan di dalam hostel hanya menggunakan keypad yang berada di dalam bilik warden sahaja tanpa perlu pergi ke bilik tersebut.

Gambar Projek adalah seperti dibawah:Video Project:

Block Diagram:Kami ada menjual semua komponen yang disenaraikan seperti di atas


Litar projek adalah seperti di bawah :


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...